Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Samorząd › Rada Miejska › Radni Rady Miejskiej › Stanisława Zielińska – radna Rady Miejskiej

Stanisława Zielińska – radna Rady Miejskiej

Stanisława Zielińska – radna Rady Miejskiej

Poprawiono dn.: 19.03.2021

Radna Stanisława Zielińska - zdjęcie portretoweStanisława Zielińska

wykształcenie: pomaturalne – ekonomiczne;
zawód: Technik ekonomista

kontakt: 791 835 016

Z jakiej listy w Radzie Miejskiej: Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice

Doświadczenie w Radzie Miejskiej: kadencja 2010–2014 – członek komisji gospodarki, rolnictwa i ochrony środowiska, kadencja 2014–2018 – członek komisji budżetowej

W obecnej kadencji członek komisji rewizyjnej oraz skarg, wniosków i petycji.

Zadania główne na tę kadencję:

Identyfikuję się z programem, jaki przedstawiliśmy jako kandydaci do Rady Miejskiej z listy Razem Dla Miasta i Gminy Niepołomice, ale dla mnie jako mieszkańca Zakrzowa są szczególnie ważne zadania, o których realizację będę zabiegała:

  • wspieranie i inicjowanie działań mających za zadanie poprawę warunków nauczania dla dzieci i młodzież, zarówno z Zakrzowa, jak i w całej gminie, oraz rozbudowę przedszkoli. Zadanie nr 1 dla mnie to rozbudowa szkoły podstawowej w Zakrzowie.
  • budowę nowej remizy dla OSP w Zakrzowie i nowego Domu Kultury. Aktualne obiekty nie spełniają zadań, jakie przed tymi instytucjami są stawiane i nie odpowiadają standardom.
  • wykonanie melioracji w strefie przemysłowej w Zakrzowie i Ochmanowie.
  • rozbudowa sieci dróg i chodników – zadanie z zakresu poprawy bezpieczeństwa: przede wszystkim bezpieczna droga do szkoły dla dziecka i bezpieczny spacer dla seniora.
  • tworzenie przestrzeni do wypoczynku dla mieszkańców w Zakrzowie, jak również każdej miejscowości – tereny zielone , miniparki, dostosowane dla potrzeb sołectw.

O sobie:

Absolwentka Policealnego Studium Zawodowego. Pracuje w Domu Kultury w Zakrzowie jako instruktor. Stara się zaspokajać potrzeby mieszkańców w zakresie spędzania wolnego czasu, organizuje zajęcia pozaszkolne dla dzieci.

Współtwórca Niepołomickich Mażoretek. Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich oraz członek OSP w Zakrzowie.

W latach 2001-2011 sołtys Zakrzowa przez dwie kadencje.

Za pracę na rzecz lokalnej społeczności odznaczona orderem Serca Matkom wsi.

Zainteresowania: wycieczki, zapalony grzybiarz.

Przejdź do góry