Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Samorząd › Rada Miejska › Rada Miejska – komisje

Rada Miejska – komisje

Rada Miejska – komisje

Poprawiono dn.: 27 grudnia 2022

Komisje działające w ramach Rady Miejskiej w Niepołomicach:

Komisja budżetowa
Do jej głównych zadań należy analiza projektu budżetu gminy, jego bieżącej realizacji oraz sprawozdań z jego wykonania.

Skład:

 • Marek Ciastoń,
 • Wojciech Ciastoń,
 • Paweł Lasek,
 • Karolina Marzec – przewodnicząca,
 • Marcin Migas.

Komisja gospodarki
Odpowiada za opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planowania inwestycji gminnych, a także analizę rozwoju przedsiębiorczości w gminie.

Skład:

 • Stanisław Lebiest,
 • Karolina Marzec,
 • Adam Suślik – przewodniczący,
 • Józef Trzos,
 • Wojciech Wimmer.

Komisja ładu i bezpieczeństwa publicznego
W jej gestii leżą sprawy związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, pożarnictwem czy ochroną przeciwpowodziową.

Skład:

 • Wojciech Ciastoń,
 • Stanisław Lebiest,
 • Adam Suślik,
 • Danuta Szydłowska,
 • Edward Wnęk – przewodniczący.

Komisja oświaty i kultury
Zajmuje się całokształtem spraw związanych z funkcjonowaniem szkół, przedszkoli czy instytucji kultury.

Skład:

 • Andrzej Gąsłowski – przewodniczący,
 • Małgorzata Juszczyk,
 • Małgorzata Klima,
 • Marta Korabik,
 • Barbara Wdaniec,
 • Agata Zawadzka.

Komisja skarg, wniosków i petycji
Rozpatruje skargi na działania burmistrza lub kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez mieszkańców.

Skład:

 • Anna Front,
 • Magdalena Kuźba,
 • Paweł Lasek – przewodniczący,
 • Marcin Migas,
 • Stanisława Zielińska.

Komisja zdrowia, sportu i opieki społecznej
Odpowiada za działania związane ze sportem gminnym, instytucjami ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej, a także za działania dotyczące zapobiegania i profilaktyki alkoholizmu i narkomanii.

Skład:

 • Anna Front – przewodnicząca,
 • Małgorzata Juszczyk,
 • Małgorzata Klima,
 • Marta Korabik,
 • Danuta Szydłowska,
 • Barbara Wdaniec.

Komisja rewizyjna
Kontroluje gospodarkę finansową, a także działalność burmistrza i jednostek organizacyjnych oraz pomocniczych Gminy pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.

Skład:

 • Anna Front,
 • Magdalena Kuźba,
 • Krzysztof Sondel,
 • Wojciech Wimmer,
 • Agata Zawadzka,
 • Stanisława Zielińska.
Przejdź do góry