Przystań. Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci

ul. Partyzantów 22, Niepołomice
tel. 12 281-33-75

Placówka w Niepołomicach, pn-pt 10.00-18.00

Filia w Staniątkach, Staniątki 315 – w godzinach popołudniowych

Zapewnia pomoc dzieciom i rodzicom w formie wsparcia dziennego. Organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne i kompensacyjne. Prowadzi terapię dzieci i rodzin. Prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe i językowe oraz kółka zainteresowań.

Prowadzi również zajęcia świetlicowe w Woli Zabierzowskiej.

Podobne artykuły