Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Inwestycje i projekty › Przebudowa Izby Regionalnej

Przebudowa Izby Regionalnej

Przebudowa Izby Regionalnej

Poprawiono dn.: 22.09.2022

Zakończyła się przebudowa Izby Regionalnej. Budynek poddano gruntownej rewitalizacji.

Projekt przebudowy uzyskał akceptację Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Budynek nie zmienił swojej formy architektonicznej. Nie zmieniła się również jego powierzchnia (184 mkw.). Przedłużono jedynie okap przybudówki. Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a sposób i układ zagospodarowania działki pozostały takie jak dotychczas.

W pierwszej kolejności prowadzono roboty wyburzeniowe oraz te związane z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej istniejących fundamentów. W obiekcie wymieniono drzwi, okna i wrota główne. Wykonano podłogi z drewna świerkowego i płyt gresowych. Odnowiono elewację budynku, zmieniono też pokrycie dachowe.

W obiekcie swoje miejsce znalazły także toalety publiczne, w tym dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku zaprojektowano tak, by ułatwić dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Budynek nadal będzie pełnił funkcję izby regionalnej i będzie miał charakter muzealny.

Inwestycję zrealizowała firma Budmet z Krakowa, wyłoniona w ramach przetargu. Koszt przedsięwzięcia noszącego nazwę „Renowacja Izby Regionalnej” wyniósł niemal 700 tys. zł. Uzyskaliśmy na ten cel ponad 170 tys. zł dofinansowania. Pieniądze pozyskaliśmy przy współudziale Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego.


Logotypy instytucji współfinansujących przebudowę Izby Regionalnej

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Operacja pn. “Renowacja Izby Regionalnej w Niepołomicach”, mająca na celu ochronę dziedzictwa kulturowego w mieście Niepołomice poprzez prace budowlane polegające na rewitalizacji obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, w którym mieści się Izba Regionalna, co wpłynie na zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców LSR oraz stworzy warunki dla rozwoju społecznego.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przejdź do góry