Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Inwestycje i projekty › Projekt solarny

Projekt solarny

Projekt solarny

Poprawiono dn.: 21.03.2022

Logo z napisem Swiss Contribution

Projekt solarny

(Projekt zakończony)

Realizacja projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”

Pod tym długim tytułem kryje się projekt popularnie zwany „programem solarnym”, dzięki któremu mieszkańcy mogli otrzymać blisko 70% dopłatę do zestawów solarnych współfinansowanych przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.

Prace nad realizacją projektu trwały 8 lat. W ramach przedsięwzięcia na terenie wszystkich samorządów zamontowano ponad 4 tysiące instalacji solarnych. Realizacja projektu była pracochłonna i pełna nieprzewidzianych zmian.

Początek prac nad projektem datuje się na styczeń 2009 roku. Wtedy też został oficjalnie otwarty nabór wniosków na dofinansowanie podobnych inwestycji. W lutym Stanisław Kracik – ówczesny burmistrz – rozpoczął działania nad przygotowaniem wniosku. Do połowy kwietnia 2009 powstał zarys projektu. Przez kolejne trzy lata trwały procedury związane z wizytacjami biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i przyjmowaniem wniosków od mieszkańców, a także podpisaniem porozumienia pomiędzy gminami Niepołomice, Wieliczka, Skawina i Kłaj.

12 lipca 2010 roku rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków mieszkańców. 30 lipca 2010 podpisano porozumienie międzygminne w sprawie wspólnej realizacji projektu na terenie gmin Niepołomice, Wieliczka, Skawina i Kłaj. Przełomem było podpisanie 24 stycznia 2012 umowy na finansowanie projektu solarnego, w której uczestniczyli przedstawiciele strony szwajcarskiej oraz zaangażowanych gmin. Spośród 75 wniosków złożonych przez polskie gminy pozytywną ocenę uzyskało jedynie dziesięć. Niepołomicki wniosek został oceniony najlepiej.

W październiku 2012 roku z projektu wycofała się gmina Kłaj. Nowego partnera udało się znaleźć bardzo szybko, w ciągu niespełna dwóch miesięcy.  Została nim gmina Miechów, która dołączyła do projektu 5 grudnia 2012. Tego samego dnia podpisaliśmy umowę z Instytucją Zarządzającą – firmą Info Solutions, która zajęła się nadzorowaniem realizacji projektu solarnego. Po pewnych trudnościach 17 września 2013 r. podpisaliśmy umowę na promocję projektu z firmą PIMEDIA.

4 października 2013 roku przedstawiciele czterech gmin uczestniczących w projekcie, podpisali umowę z Generalnym Wykonawcą – konsorcjum firm Viessmann sp. z o.o & Wachelka INERGIS S.A. – które zajęło się montażem instalacji solarnych w domach prywatnych. W grudniu 2013 roku rozpoczęto montaż pierwszych solarów na dachach mieszkańców gminy Niepołomice. W 2015 roku do projektu dołączyły jeszcze gminy Myślenice i Zabierzów, gdzie również pojawiły się instalacje montowane przez generalnego wykonawcę, konsorcjum firm Viessmann oraz Wachelka Inergis.

Dofinansowanie Szwajcarii wynoszące 64,51% całkowitych kosztów projektu wypłacane we frankach szwajcarskich, po gwałtownym wzroście kursu tej waluty względem złotówki pozwoliło na spore oszczędności, które można było wykorzystać na dodatkowe prace. Dzięki zmianie kursu franka zamontowaliśmy dodatkowo 150 instalacji solarnych w Miechowie, Skawinie i Niepołomicach, a także mogliśmy poddać termomodernizacji 40 budynków użyteczności publicznej oraz wymienić 400 lamp oświetlenia ulicznego.

Łącznie wszystkie prace wykonane w sześciu gminach pochłonęły 86 milionów złotych. Środki te wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców, a także na ochronę środowiska w gminach będących beneficjentami projektu.

Projekt został oficjalnie zakończony 14 czerwca 2017 roku.

Podsumowanie projektu solarnego w liczbach:

  • 4058 instalacji solarnych na budynkach prywatnych
  • 32 urządzenia solarne na budynkach użyteczności publicznej oraz 20 układów fotowoltaicznych
  • 40 budynków publicznych poddano termomodernizacji
  • wymiana oświetlenia na ledowe w 18 budynkach użyteczności publicznej oraz 400 lamp oświetlenia ulicznego
  • instalacja 9 pomp ciepła

Projekt solarny w Niepołomicach:

  • 660 instalacji solarnych na domach prywatnych
  • urządzenia na budynkach użyteczności publicznej (MKS Puszcza Niepołomice, LKS Czarni Staniątki, OSP w Niepołomicach, CKZiU)
  • montaż 2 pomp ciepła na krytej pływalni w Niepołomicach oraz w centrum administracyjnym Bocheńska
  • montaż instalacji fotowoltaicznych na 1 obiektach (m.in. kryta Pływalnia, Zamek Królewski oraz w szkołach i domach kultury)
  • termomodernizacja 15 obiektów użyteczności publicznej (szkoły, domy Kultury, jednostki OSP) – doposażenie przez firmę Viessman nowoczesnej salę ODiDZ, w której stworzono pracownię i możliwość nauki w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Szczegółowe informacje o projekcie solarnym można uzyskać w Referacie Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej, tel. 12 250 94 51, 12 250 94 54.

Dokładne informacje dotyczące realizacji projektu znajdą Państwo na stronie internetowej www.niepolomicesolary.eu/pl.

Herby gmin uczestniczących w projekcie: Niepołomice, Wieliczka, Skawina i Miechów

Przejdź do góry