Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Inwestycje i projekty › Projekt EPAH

Projekt EPAH

Projekt EPAH

Dodano dn.: 20.02.2024

Z przyjemnością informujemy, że nasza gmina, jako jedyna w Polsce zakwalifikowała się do II edycji programu wsparcia technicznego dla samorządów zainteresowanych przeciwdziałaniu ubóstwa energetycznego. Program prowadzony jest przez Centrum Doradztwa ds. Ubóstwa Energetycznego (Energy Poverty Advisory Hub EPAH), będącego wiodącą inicjatywą Unii Europejskiej prowadzonej przez Komisję Europejską na zlecenie Parlamentu Europejskiego, mającą na celu wyeliminowanie ubóstwa energetycznego i przyspieszenie sprawiedliwej transformacji energetycznej samorządów lokalnych w Europie.

Nasz projekt, zatytułowany „Społeczności energetyczne odpowiedzią na problem ubóstwa energetycznego w gminie Niepołomice” realizowany będzie przy wsparciu eksperckim Stowarzyszenia Gmin Energie Cities (PNEC) oraz Partnerów – Stowarzyszenia Metropolia Krakowska oraz Fundacji Lepsze Niepołomice. Pomoc techniczna, obejmująca fazę planowania, realizacji i mentoringu udzielana będzie przez okres 9 miesięcy.

W II edycji programu wybranych zostało 28 wniosków, reprezentujących 49 gmin z 12 krajów Europy.
Ubóstwo energetyczne, to niezdolność gospodarstw domowych do zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych. Skutkuje ograniczoną możliwością zapewnienia odpowiedniego poziomu ogrzewania/chłodzenia w domu oraz wystarczającej ilości energii elektrycznych do zasilania urządzeń i oświetlenia. Jest kombinacją niskich dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe, nieefektywnego zarządzania energią, wysokich wydatków na cele energetyczne i niskiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Odbiorcy „wrażliwi”, zagrożeni problemem ubóstwa energetycznego mogą odczuwać negatywne konsekwencje dla swojego zdrowia np. zaostrzenie chorób układu oddechowego lub udary cieplne.

Walka z ubóstwem energetycznym, oprócz przyniesienia korzyści indywidualnych, takich jak zwiększenie komfortu przebywania w pomieszczeniach, skutkuje również poprawą sytuacji na szczeblu krajowym: zmniejszeniem wydatków przeznaczonych na ochronę zdrowia, zwiększeniem poziomu wykształcenia, rozwojem gospodarczym i poprawą jakości powietrza atmosferycznego.

Przejdź do góry