Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Inwestycje i projekty › Projekt Cyfrowa Gmina

Projekt Cyfrowa Gmina

Projekt Cyfrowa Gmina

Poprawiono dn.: 21.03.2022

Gmina Niepołomice otrzyma 100 tys. złotych w ramach unijnego projektu Cyfrowa Gmina. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu  i cyberbezpieczeństwo.

Celem grantu będzie zakup macierzy dyskowych/serwerów plików wraz z dyskami, serwera wraz z oprogramowaniem do kopii zapasowych, niezbędnych peryferii takich jak karty sieciowe, kable, porty rozszerzeń. Zapewni to bezpieczne tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych jak i podniesie bezpieczeństwo przechowywania bieżących zasobów, zwiększy również bezpieczeństwo pracy zdalnej

Projekt wpisuje się w cele V osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU” programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”, jakim jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.

Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.

Przejdź do góry