Konsultacje Programu współpracy na 2020 rok – z organizacjami
Konsultacje Programu współpracy na 2020 rok – z mieszkańcami

 

Konsultacje Programu Współpracy na 2019 rok z mieszkańcami
Konsultacje Programu Współpracy na rok 2018 ze stowarzyszeniami
ankieta konsultacyjna
zarządzenie o konsultacjach
projekt programu współpracy na rok 2018  
Konsultacje Programu Współpracy na rok 2018 z mieszkańcami
Program Współpracy na 2018 rok  

Uchwała Rady Miejskiej
Formularz oceny formalnej
Formularz oceny merytorycznej
Zbiorczy formularz oceny merytorycznej

 Program Współpracy na 2017 rok
 
Konsultacje Programu Współpracy na rok 2017 ze stowarzyszeniami

1. Program Współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 

2. Program Współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi na rok 2011

3. Uchwała o wspieraniu sportu – 2010 rok
wzór oferty
wzór umowy
wzrór sprawozdania
wzór oferty sport – zmieniony
– zarządzenie nr 108 z 16.11.2012r.
formularz oceny formalnej oferty – zarz 108 z 2012
formularz oceny merytorycznej oferty  zarz 108 z 2012
zbiorczy formularz oceny merytorycznej oferty zarz 108 z 2012

4. Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy za rok 2011

5. Program Współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 – projekt
– zarządzenie nr 82/2011 o konsultacjach
ankieta (8 września 2011)
formularz oceny merytorycznej oferty
formularz oceny formalnej oferty
zbiorczy formularz oceny merytorycznej
sprawozdanie z przebiegu konsultacji 3 października 2011

6. Logotypy Miasta i Gminy Niepołomice do pobrania

– program współpracy na 2013 rok, uchwalony przez Radę Miejską 23 października 2012 roku

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły