Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Miasto i Gmina › Ochrona środowiska › Program SEECA

Program SEECA

Program SEECA

Poprawiono dn.: 22 września 2020

Projekt Strategia dla efektywności energetycznej poprzez porozumienia klimatyczne.

Dzielenie się doświadczeniami w tworzeniu strategii w dziedzinie energii odnawialnych oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych to główne założenia projektu Strategia dla efektywności energetycznej poprzez porozumienia klimatyczne, który realizują wspólnie Gmina Niepołomice, Region Uppsala w Szwecji i Miasto Tallin w Estonii. Ma się on przyczynić do używania bardziej przyjaznych środowisku źródeł energii przez mieszkańców, instytucje i przedsiębiorstwa.

Projekt uzyskał dofinansowanie z unijnego programu POWER w ramach inicjatywy INTERREG IVC. Potrwa do końca września 2011 r. Całkowity budżet zaplanowano na ok. 300 tys. euro, z czego jedna trzecia przypadnie na udział Niepołomic. Naszą część w 85 procentach sfinansuje UE.

Niepołomice w oparciu o doświadczenia partnerów przygotują poradnik jak redukować zanieczyszczenie w swoim otoczeniu. Będzie on miał formę kalendarza z informacjami, jak oszczędzać energię, jakie źródła są możliwe i efektywne w zastosowaniu na danym obszarze, jakie są możliwości wsparcia ze strony urzędów czy instytucji.

Kolejną częścią projektu są Porozumienia Klimatyczne. Będą mogli do nich przystąpić wszyscy, którzy zdecydują się na spełnienie stawianych wymagań: zmniejszą wykorzystanie energii (w porównaniu z 2008 rokiem o 10% do 2012 r. i o 20% do 2016 r.) oraz począwszy od 2010 r. będą kupowali lub wynajmowali jedynie pojazdy i ciężki sprzęt przyjazne środowisku lub w najbardziej przyjaznej technologii.

Wyniki projektu będą prezentowane nie tylko w krajach, z których pochodzą partnerzy, ale także na forum europejskim m.in. podczas Dniach Otwartych w Brukseli.

Polska strona programu POWER

Podstrona projektu SEECA (w języka angielskim)

Na stronie Fundusze Europejskie w Małopolsce można obejrzeć krótki filmik o projektach realizowanych w ramach programu POWER.

Przejdź do góry