Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Inwestycje i projekty › Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice: Etap 1

Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice: Etap 1

Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice: Etap 1

Poprawiono dn.: 20.02.2024

Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice

Numer umowy/ decyzji: RPMP.04.04.01-12-0349/16-05

Nazwa beneficjenta: Gmina Niepołomice

Tytuł orojektu: Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice.

Program Operacyjny: RPMP.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: RPMP.04.00.00. Regionalna Polityka Energetyczna

Działanie: RPMP.04.04.00. Redukcja zanieczyszczeń do powietrza

Poddziałanie: RPMP.04.04.01. Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT

Koszty w projekcie:

  • Ogółem:                            3 427 210,26 zł
  • Kwalifikowalne:               3 427 210,26 zł
  • Dofinansowanie:             3 374 074,78 zł

Program realizowany w latach 2016-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany był do właścicieli gospodarstw domowych, którzy ogrzewali swoje budynki nieekologicznymi źródłami ciepła (piece węglowe) i chcieli je wymienić na ekologiczne, gazowe piece centralnego ogrzewania lub kotły na biomasę, tam gdzie nie było możliwości podłączenia gazu (o parametrach emisji nie gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu). Można było się ubiegać o zwrot poniesionych środków w wysokości do 8.000 zł za wymianę kotła oraz do 6.000 zł w zakresie prac przystosowawczych instalacji wewnętrznej. W ramach projektu zlikwidowano 269 starych kotłów, przez co osiągnięto planowane założenia: redukcję CO2, wielkość emisji PM10 i PM2,5.

Prowadzono także działania informacyjno-promocyjne.

Przejdź do góry