Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice, I p., pok. 18
tel. 12 250 94 61

Dyżury

  • drugi i ostatni poniedziałek miesiąca: 14.00-17.00 (ul. Bocheńska 26, pok. 18), tel. 12 250 94 61
  • środa 16.00-18.00 – ul. Grunwaldzka 11, pok. 106 (Klub Abstynenta Niepołomni), tel. 12 281 24 26

Służy pomocą i radą osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz ofiarom przemocy. Jest również zaangażowana w realizację wielu inicjatyw z zakresu profilaktyki. Komisja działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Do życia została powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice nr 366/2007 z dnia 18 kwietnia 2007.

Oferuje: konsultacje i poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, przyjmowanie wniosków o skierowanie na leczenie uzależnienia od alkoholu. Konsultacje dla osób doświadczających przemocy. Możliwość wypełnienia Niebieskiej karty w sytuacji ujawnionej przemocy w rodzinie.


Pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice, I p., pok. 18
tel. 12 250 94 61
przyjmuje: pn 8.00-17.00, wt-cz 8.00-16.00, pt 8.00-15.00


Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy
ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice, I p., pok. 19
tel. 12 250 94 61
dyżur psychologa: pn 17.00-20.00, śr 16.00-20.00

Prowadzi konsultacje, poradnictwo, terapię indywidualną, terapię par, terapię rodzinną, terapię więzi matka-dziecko.


Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice, I p., pok. 19
tel. 12 250 94 61
dyżur terapeuty: wt 16.15-19.15

Prowadzi konsultacje i poradnictwo dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki itp.), uzależnionych od hazardu, komputera itp., terapię indywidualną dla osób uzależnionych.


Klub Abstynenta Niepołomni im. Leonarda Mazgaja „Lenka”
ul. Grunwaldzka 11, Niepołomice (budynek GS, I p., pok. 106)
tel. 12 281 24 26
klubniepolomni@gmail.com
otwarty: pn 16.30-18.30, wt 16.00-20.00, śr 16.00-18.00, cz 16.00-20.00
dyżur terapeuty: wt, cz 16.00-20.00
dyżur członka MGKRPA: cz 16.00-18.00

Klub organizuje wycieczki, spotkania integracyjne, ogniska, wspólne świętowanie rocznic abstynencji, imienin itp. Zapewnia możliwość spędzenia czasu wolnego i dyskutowania o trudnych sprawach z osobami, które mają wiedzę o problemie uzależnień i w przyjaznej atmosferze gotowi są podpowiedzieć, jakie działania mogą przynieść poprawę, gdzie warto się zgłosić i od czego zacząć, aby wejść na drogę trzeźwości.
W klubie we wtorki w godz. 18.00-20.00 jest możliwość udziału w terapii grupowej, a w każdy ostatni poniedziałek miesiąca są spotkania grupowe z psychologiem prowadzącym warsztaty „życie we własnych rękach”.

UWAGA: Na czas występowania obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 osoby chcące skorzystać z pomocy terapeutów lub psychologa proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny (pod wskazanymi numerami telefonów w godzinach pracy).


Grupa AA „Bronisław”
ul. Piękna 2, Niepołomice
Dom Św. Karola Boromeusza obok kościoła pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników
mityngi AA: sb 18.00
Wspólnota AA jest ofertą dla tych, którzy chcą zmienić swoje życie i zerwać z nałogiem. To wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój własny problem i pomagać innym w uwolnieniu się od alkoholizmu. Warunkiem uczestnictwa jest chęć zaprzestania picia i przyjście na mityng trzeźwym.


Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego
ul. Piękna 2, Niepołomice
Dom Św. Karola Boromeusza obok kościoła pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników
wt 19.00-20.00

Podobne artykuły