Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Miasto i Gmina › Informacje ogólne › Zdrowie i bezpieczeństwo › Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień

Poprawiono dn.: 27.03.2024

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice, I p., pok. 18
tel. 12 250 94 61

Dyżury

  • drugi i ostatni poniedziałek miesiąca: 14.00-17.00 (ul. Bocheńska 26, pok. 18), tel. 12 250 94 61
  • środa 16.30-18.30 – ul. Grunwaldzka 11, I p., wejście od strony Oknopolu (Klub Abstynenta Niepołomni), tel. 12 281 24 26

Zakres pomocy: konsultacje i poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, przyjmowanie wniosków o skierowanie na leczenie uzależnienia od alkoholu. Konsultacje dla osób doświadczających przemocy. Możliwość wypełnienia niebieskiej karty w sytuacji występowania przemocy w rodzinie.


Pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice, I p., pok. 18
tel. 12 250 94 61
przyjmuje: pn 8.00-17.00, wt-cz 8.00-16.00, pt 8.00-15.00


Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy
ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice, I p., pok. 19
tel. 12 250 94 61
dyżur psychologa: pn 17.00-20.00, śr 16.00-20.00

Zakres pomocy: konsultacje i poradnictwo dla osób doświadczających przemocy, świadków takich zachowań oraz osób nie radzących sobie z własną agresją; terapia indywidualna, terapia par, terapia rodzinna, terapia więzi matka-dziecko.


Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice, I p., pok. 19
tel. 12 250 94 61
dyżur terapeuty: wt 16.00-19.00

Zakres pomocy: konsultacje i poradnictwo dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki itp.), uzależnionych od hazardu, komputera itp.; terapia indywidualna dla osób uzależnionych. Z pomocy terapeuty mogą również korzystać rodziny osób uzależnionych w zakresie poradnictwa oraz terapii.


Stowrzyszenie Klub Abstynenta Niepołomni im. Leonarda Mazgaja „Lenka”
ul. Grunwaldzka 11, Niepołomice (budynek GS, wejście od strony Oknopolu)
tel. 12 281 24 26

Klub otwarty: wt 16.00-20.00, śr 16.30-18.30, cz 16.00-20.00, pt 15.00-19.00

Klub organizuje: wycieczki, spotkania integracyjne, ogniska, wspólne świętowanie rocznic abstynencji, imienin itp. Zapewnia możliwość spędzania czasu wolnego w bezpiecznym i wolnym od używek miejscu, a także dyskutowania o trudnych sprawach z osobami, które mają wiedzę o problemie uzależnień i w przyjaznej atmosferze gotowi są podpowiedzieć, jakie działania mogą przynieść poprawę, gdzie warto się zgłosić i od czego zacząć, aby wejść na drogę trzeźwości.

Ponadto

  • dyżur terapeutów: wt, cz 16.00-20.00, pt 15.00-19.00
  • konsultacje i wsparcie psychologa: ostatni poniedziałek miesiąca 17.00-19.00 (konieczna rezerwacja terminu, tel. 12 281-24-26)
  • cykliczne warsztaty grupowe prowadzone przez psychologa: ostatnia środa miesiąca 17.00-19.00

Grupa AA „Bronisław”
ul. Piękna 2, Niepołomice
Dom Św. Karola Boromeusza obok kościoła pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników
mityngi AA: sb 18.00

Wspólnota AA ma charakter grupy samopomocowej. Jest skierowana do tych, którzy chcą zmienić swoje życie i zerwać z nałogiem. To wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, żeby rozwiązać swój własny problem i pomagać innym w uwolnieniu się od uzależnienia. Warunkiem uczestnictwa jest chęć zaprzestania picia i przyjście na mityng trzeźwym.

Przejdź do góry