Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych służy pomocą i radą osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz ofiarom przemocy. Jest również zaangażowana w realizację wielu inicjatyw z zakresu profilaktyki. Komisja działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Do życia została powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice nr 366/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 .

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice, I p., pok. 18
tel. 12 250 94 61
Dyżury:
– drugi i ostatni poniedziałek miesiąca: 14.00-17.00 – ul. Bocheńska 26, pok. 18
– czwartek 16.00-18.00 – ul. Grunwaldzka 11, pok. 106 (Klub Abstynenta)
konsultacje i poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, przyjmowanie wniosków o skierowanie na leczenie uzależnienia od alkoholu

Pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice, I p., pok. 18
tel. 12 250 94 61
przyjmuje: pn 8.00-17.00, wt-cz 8.00-16.00, pt 8.00-15.00

Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy
ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice, I p., pok. 19
tel. 12 250 94 61
dyżur psychologa: pn 17.00-20.00, śr 16.00-20.00
konsultacje, poradnictwo, terapia indywidualna, terapia par, terapia rodzinna, terapia więzi matka-dziecko

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice, I p., pok. 19
tel. 12 250 94 61
dyżur czynny: cz 16.00-18.00
konsultacje, poradnictwo, terapia indywidualna dla osób uzależnionych

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły