Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice

postępowania OŚR.6220.29.2019

postępowania OŚR.6220.29.2019

Radni składający interpelacje :

Karolina Marzec

Treść interpelacji :

W dniu 30.01.2020 r. na stronie https://bip.malopolska.pl/umigniepolomice pojawiło się Obwieszczenie o wszczęciu postępowania znak: OŚR.6220.29.2019 w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: „Uruchomienie punktu zbierania odpadów w miejscowości Wola Batorska 575 na terenie działek ewidencyjnych 1885/2, 673/24”. Punkt zbierania odpadów planuje na przedmiotowym obszarze uruchomić firma PROEKO RECYKLING Sp. z o.o. z Krakowa. Na stronie internetowej przedmiotowego przedsiębiorstwa znajduje się informacja, że firma w swoim przedmiocie działalności ujęła również gospodarkę odpadami niebezpiecznymi cyt. „Utylizacja odpadów niebezpiecznych jest ważnym elementem gospodarki i zarządzania odpadami ze względu na zagrożenie, jakie tego rodzaju śmieci stanowią dla zdrowia człowieka i dla środowiska. Odpady niebezpiecznie to materiały szczególnie toksyczne, trudne do unieszkodliwienia i mające duży wpływ na otoczenie.

Czytaj więcej…

Treść odpowiedzi :

W odpowiedzi na interpelację z dnia 5 lutego 2020 r. (data wpływu do Urzędu: 6 lutego 2020 r.) w sprawie postępowania znak: OSR.6220.29.2019 w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: „Uruchomienie punktu zbierania odpadów w miejscowości Wola Batorska 575 na terenie działek ewidencyjnych 1885/2, 673/24”, przedstawiam następujące wyjaśnienia. Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować za zainteresowanie przedmiotową sprawą oraz zapewnić, że Urząd Miasta i Gminy Niepołomice aktywnie uczestniczy w procesie weryfikującym ww. sprawę.

Czytaj więcej…

Podobne artykuły

Przejdź do góry