Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice

poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Rynku w Niepołomicach

poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Rynku w Niepołomicach

Radni składający interpelacje :

Krzysztof Sondel

Treść interpelacji :

Pozwalam sobie złożyć interpelację dotyczącą poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Rynku w Niepołomicach.

Sprawa jest bardzo pilna, gdyż zbliżający się okres jesienno – zimowy prowadzi do ograniczenia widoczności dla kierujących pojazdami (wcześniej zapadający zmrok, opady deszczu lub śniegu, zamglenie) i stanowi realne zagrożenie dla pieszych poruszających sie w centrum miasta. Wypada podkreślić, że w terenie zabudowanym pieszy nie ma obowiązku noszenia elementów odblaskowych.

Przejścia te są wytyczone w dość niefortunnych miejscach – na zakrętach, co prowadzi do poważnego ograniczenia widoczności dla kierujących pojazdami. Ponadto nie są one oznakowane w sposób właściwy oraz całkowicie nie oświetlone!

W obrębie Rynku znajdują się trzy przejścia dla pieszych. Poruszając się od Ronda Św. K. Boromeusza, w kierunku Ronda Gen. W. Czumy, można je oznaczyć jako pierwsze (przy aptece), drugie (na Trakcie królewskim – głównym ciągu komunikacyjnym od kościoła w stronę zamku) oraz trzecie (przy sklepie „Szubryt”)….

Czytaj więcej…

Treść odpowiedzi :

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 7 października 2020 r. (data wpływu do urzędu: 9 paź­dziernika 2020 r.) informuję, że zostały zlecone uzupełnienie oraz wymiana oznakowania przejść dla pie­szych na znaki drogowe fluorescencyjne D-6F w rejonie Rynku w Niepołomicach.

Ponadto do przyszłorocznego budżetu zostaną dopisane prace związane z doświetleniem przejść dla pie­szych zlokalizowanych w centrum Niepołomic.

Czytaj więcej…

Podobne artykuły

Przejdź do góry