Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice

pomocy dla przedsiębiorców w związku z covid-19

pomocy dla przedsiębiorców w związku z covid-19

Radni składający interpelacje :

Michał Hebda

Treść interpelacji :

w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa COVID -19 bardzo proszę o zwrócenie uwagi na sytuację mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Niepołomice. Szczególnie trudna jest dzisiaj sytuacja tych wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność w usługach i handlu. Dochody tych przedsiębiorców w niektórych przypadkach spadły naweto 100 %, natomiastwciążzmuszenisąonido ponoszenia wielu opłat i wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oczywiście decydująca rolę w pomocy dla przedsiębiorców ma administracja rządowa, jednakże jako samorząd Gminy Niepołomice również powinniśmy, w takim zakresie w jakim jest to możliwe i dozwolone przepisami obowiązującego prawa, wspomóc przedsiębiorców, szczególnie tych najmniejszych.

Czytaj więcej…

Treść odpowiedzi :

W zawiązku z Pana zapytaniem dotyczącym rozważenia możliwości pomocy dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z trwająca epidemią COVID-19 uprzejmie informuję, że w ramach przysługujących Burmistrzowi uprawnień, na wniosek złożony przez przedsiębiorcę będzie rozpatrywana możliwości udzielenia ulgi w zakresie podatków i opłat lokalnych jaki będzie wnioskowany oraz możliwy do uwzględnienia w Budżecie Gminy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa – gminne organy podatkowe maja możliwość udzielania ulg w spłacie zaległości podatkowych tj.:’ umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty na podstawie art. 67a w związku z art.67b.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych analogiczne uprawnienia przysługują Burmistrzowi w zakresie należności cywilno prawnych.

Czytaj więcej…

Podobne artykuły

Przejdź do góry