Klub Abstynenta Niepołomni
ul. Grunwaldzka 11, 32-005 Niepołomice (budynek GS, pok. 106)
tel. 12 281 24 26
www.klub.niepolomice.eu
klub@niepolomice.eu
otwarty: pn-pt 16.00-20.00
dyżur terapeuty: wt, cz 16.00-20.00
Klub organizuje turnieje brydża i szachów, wycieczki, spotkania integracyjne, imprezy sportowe.


Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Dziecięce Marzenia
ul. Targowa 3J, 32-005 Niepołomice
tel. 12 281 36 90, 609 564 878, 601 822 911
www.dzieciece-marzenia.eu
dzieciece.marzenia@interia.pl
biuro czynne: pn 13.00-16.00, śr 8.00-10.00
Organizacja pożytku publicznego. Prowadzi specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające (hipoterapia, rehabilitacja i masaże)
w hali do hipoterapii. Organizuje spotkania, wycieczki, turnusy terapeutyczne i rehabilitacyjne, zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych – pływackie i hippiczne. Podejmuje inicjatywy mające na celu integrację osób niepełnosprawnych ze zdrowymi. Korzysta z pomocy wolontariuszy.


Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Rozszczepem Kręgosłupa i Głęboką lub Sprzężoną Niepełnosprawnością Bądźmy Razem
ul. Kościuszki 16, 32-005 Niepołomice
prezes: Małgorzata Maciejek, tel. 501 394 679
www.badzmyrazem.org.pl
badzmyrazem.niepolomice@gmail.com

Zarejestrowane w 2012 r. Organizacja pożytku publicznego. Pomaga osobom z rozszczepem kręgosłupa, głęboką lub sprzężoną niepełnosprawnością. Udziela wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego. Organizuje turnusy rehabilitacyjne, spotkania integracyjne, pomaga w zakupie sprzętu ortopedycznego i likwidowaniu barier architektonicznych.


Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Niepołomicach
ul. Piękna 2, 32-005 Niepołomice
przewodnicząca: Lidia Pajdzik, tel. 600 573 847
wiceprzewodnicząca: Aneta Trochimiuk, tel. 606 194 468
kolpingniepolomice@gmail.com
Powstało w 1994 r. Organizacja pożytku publicznego. Główny cel działalności to przygotowywanie żywienia w stołówkach w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niepołomicach. W określonych godzinach można zamówić i odebrać obiad; dowozi także posiłki własnym transportem do miejsca zamieszkania. Najbardziej potrzebującym uczniom posiłki wydawane są bezpłatnie. Szkoli pracowników młodocianych w zawodzie kucharz. Pomaga osobom bezrobotnym w przekwalifikowaniu, organizując staże pracownicze.


Fundacja Dzieciom Kolorowy Most
tel. 577 190 555, 577 190 551
www.kolorowymost.org.pl
kolorowymost@kolorowymost.org.pl

Fundacja powstała z myślą o nieuleczalnie chorych dzieciach i ich rodzinach. Działalność statutowa zakłada pomoc psychologiczną, duchową oraz materialną dla rodzin, które borykają się z nieuleczalną chorobą dziecka, po jego stracie lub potrzebują wsparcia dla rodzeństwa nieuleczalnie chorych dzieci.


Centrum Rozwoju Seniorów
W jego ramach działają: Dom Pomocy Społecznej oraz Dom Dziennego Pobytu
- Dom Pomocy Społecznej
Staniątki 287, 32-005 Niepołomice
Działa od stycznia 2016. Placówka całodobowa dla osób starszych oraz przewlekle somatycznie chorych. Mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę, rehabilitację i fizjoterapię, terapię zajęciową oraz różne atrakcje. Miłą atmosferę domu uzupełniają nowocześnie i przytulnie urządzone wnętrza. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Pokoje 1-, 2- i 3-osobowe, każdy z łazienką.
- Dom Dziennego Pobytu
Staniątki 287, 32-005 Niepołomice
Działa od stycznia 2016 r. Prowadzi zajęcia dla 40 seniorów chcących aktywnie spędzić wolny czas podczas pobytu dziennego – od poniedziałku do piątku. Pracownie: ceramiczna z piecem do wypalania gliny, komputerowa z dostępem do Internetu, artystyczna, rękodzieło, biblioteka, warsztat oraz pracownia ogrodnicza. Można skorzystać z zajęć w sali rehabilitacyjnej lub siłowni zewnętrznej pod okiem fizjoterapeuty.
- Informacje na temat działalności Centrum Rozwoju Seniorów można uzyskać pod numerem telefonu: 12 385 80 95, w godz. 8.00-16.00.


Rada Seniorów Gminy Niepołomice
przewodniczący: Mieczysław Janusza Jagła, tel. 601 518 536
www.radaseniorow.pl
janusz.ndk@gmail.com
Główne zadania: formułowanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących osób starszych; inicjowanie działań na ich rzecz; monitorowanie ich potrzeb; upowszechnianie wiedzy o ich potrzebach i prawach; informowanie o kierunkach działań podejmowanych przez gminę oraz inne podmioty na rzecz środowiska seniorów.

Podobne artykuły