Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Miasto i Gmina › Edukacja › Organizacje (edukacja) › Polskie Towarzystwo Dysleksji

Polskie Towarzystwo Dysleksji

Polskie Towarzystwo Dysleksji

Dodano dn.: 14.10.2021

 

Polskie Towarzystwo Dysleksji
Oddział w Niepołomicach
ul. Wielicka 68D, 32-005 Niepołomice
tel. 606 609 276
ptd.oddzial.niepolomice@gmail.com
przewodnicząca: Maria Foryś

Zrzesza rodziców dzieci z dysleksją rozwojową oraz profesjonalistów służących im pomocą: pedagogów, psychologów, logopedów oraz nauczycieli-terapeutów. Cele: wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych rodziców, nauczycieli, pedagogów, nauczycieli terapeutów, logopedów, psychologów, zmierzających do wzbogacania możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży, do pomocy diagnostyczno-terapeutycznej w przypadkach specyficznych trudności w uczeniu się oraz tworzenia warunków do ich pełnego rozwoju intelektualnego i emocjonalno-społecznego.
Organizuje: bezpłatne wykłady, warsztaty i szkolenia zarówno dla rodziców jak i nauczycieli oraz specjalistów.

Przejdź do góry