Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Podłęże, wiadukt– nieobowiązujący

Podłęże, wiadukt– nieobowiązujący

Podłęże, wiadukt– nieobowiązujący

Poprawiono dn.: 18.10.2023

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Niepołomice obszar „B” obejmujący wsie: Ochmanów Podłęże, Słomiróg , Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzów dla terenu położonego we wsi Podłęże w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na drodze wojewódzkiej nr 964

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr VII/55/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21.04.2015

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz. 2722 05.05.2015

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Nieobowiązujący

Obszar objęty planem :
Dotyczy terenu położonego we wsi Podłęże w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na drodze wojewódzkiej nr 964

Powierzchnia obszaru objętego planem :
1,06 ha

Uwagi :
Plan obowiązywał od 20.05.2015 do 17.10.2023 r.

Dokumenty do pobrania :
VII.55.15.pdf

Zmiany planu:

Przejdź do góry