Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Podłęże: P&R

Podłęże: P&R

Podłęże: P&R

Poprawiono dn.: 09.08.2019

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie wsi Podłęże dla obszaru P&R w Podłężu, wraz z otoczeniem

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XIX/262/16 z dnia 05.05.2016.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz. 3161, 23.05.2016

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od 08.06.2016 r.

Obszar objęty planem :
Dotyczy obszaru P&R w Podłężu wraz z otoczeniem

Powierzchnia obszaru objętego planem :
7,8 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
xix.262.16.pdf

Zmiany planu:

Przejdź do góry