Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Podłęże, Nakielec – nieobowiązujący

Podłęże, Nakielec – nieobowiązujący

Podłęże, Nakielec – nieobowiązujący

Poprawiono dn.: 29.03.2023

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie niepołomickiej Strefy Przemysłowej – w zakresie obszaru „Nakielec” w Podłężu

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr IX/80/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28.05.2015

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz. 3665 16.06.2015

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Nieobowiązujący

Obszar objęty planem :
Dotyczy obszaru „Nakielec” w Podłężu

Powierzchnia obszaru objętego planem :
1,47 ha

Uwagi :
Plan obowiązywał od 1.07.2015 do 28.03.2023 r.

Dokumenty do pobrania :
IX.80.15.pdf

Zmiany planu:

Przejdź do góry