Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Podłęże Etap B

Podłęże Etap B

Podłęże Etap B

Poprawiono dn.: 01.04.2022

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Podłęże – ETAP B.

Numer uchwały i data jej podjęcia :
XLII/544/22 z dnia 24 lutego 2022 r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
poz. 1858 z dnia 16.03.2022 r.

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 31.03.2022 r.

Obszar objęty planem :
Część miejscowości Podłęże, Gmina Niepołomice – teren byłego osiedla Żubr wraz z otoczeniem

Powierzchnia obszaru objętego planem :
20,7 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
Uchwała XLII/544/22


Przejdź do góry