Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Podłęże Etap A1

Podłęże Etap A1

Podłęże Etap A1

Poprawiono dn.: 31.10.2023

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Podłęże – ETAP A1.

Numer uchwały i data jej podjęcia :
LXIII/824/23 z dnia 28 września 2023 r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
poz. 6485 z dnia 4.10.2023 r.

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 19.10.2023 r.

Obszar objęty planem :
Część miejscowości Podłęże w gminie Niepołomice – obszar A1

Powierzchnia obszaru objętego planem :
384,5 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
Uchwala_LXIII_824_23.pdf


Przejdź do góry