Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Plan Strzelnica

Plan Strzelnica

Plan Strzelnica

Poprawiono dn.: 08.07.2020

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla terenów w rejonie Strzelnicy Wojskowej

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr V/38/07 z dnia 16.01.2007

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
21.03.2007 r., Nr 196 poz.1431

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od 21.04.2007 z późniejszymi zmianami.

Obszar objęty planem :
Tereny w rejonie byłej Strzelnicy Wojskowej w Niepołomicach

Powierzchnia obszaru objętego planem :
86,72 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
v.38.2007_rozstrzygniecie_nadzorcze.pdf
v.38.2007.pdf

Zmiany planu:
Uchwała nr XVI/200/20 z dnia 27.02.2020 (Niepołomice Centrum)
Uchwała nr L/524/09 z dnia 31.08.2009 (Niepołomice Cmentarz-Puszcza)
Uchwała nr XXXII/443/13 z dnia 03.09.2013 (Niepołomice „7 Niebo”)
Uchwała nr XVIII/224/20 z dnia 2.06.2020 (Niepołomice Strzelnica – jeden dom na jednej działce oraz dopuszczenie wolnostojących usług publicznych)


Przejdź do góry