Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Plan Staniątki: Podborze

Plan Staniątki: Podborze

Plan Staniątki: Podborze

Poprawiono dn.: 09.08.2019

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” dla terenów inwestycyjnych Podborze w Staniątkach

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XXVI/274/08 z dnia 21.02.2008r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
02.04.2008r., Nr 230 poz.1480

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od 2.05.2008r.

Obszar objęty planem :
Tereny inwestycyjne Podborze w Staniątkach

Powierzchnia obszaru objętego planem :
11,05 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
Uchwala_nr_XXVI_274_08.pdf
Uchwala_XXVI_274_08.jpg

Zmiany planu:


Przejdź do góry