Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Plan Staniątki: cmentarz – nieobowiązujący!

Plan Staniątki: cmentarz – nieobowiązujący!

Plan Staniątki: cmentarz – nieobowiązujący!

Poprawiono dn.: 12.03.2023

UWAGA: NIEBOWIĄZUJĄCY

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice dla części obszaru Cmentarza w Staniątkach

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XXXII/442/13 z dnia 03.09.2013r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz.5523, 16.09.2013r.

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Nieobowiązujący

Obszar objęty planem :
Dotyczy terenu przylegającego bezpośrednio do istniejącego cmentarza w Staniątkach

Powierzchnia obszaru objętego planem :
0,8 ha

Uwagi :
Plan obowiązywał od 17.10.2013 do 12.03.2023 r.

Dokumenty do pobrania :
uchwala_xxxii_442_13.pdf

Zmiany planu:


Przejdź do góry