Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Plan Podgrabie

Plan Podgrabie

Plan Podgrabie

Poprawiono dn.: 26.03.2020

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnic Podgrabie i Zagrody w Niepołomicach

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XLII/598/14 z dnia 27.06.2014r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
07.08.2014r., poz. 4357

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od 22.08.2014r.

Obszar objęty planem :
Dotyczy terenu części dzielnic Podgrabie i Zagrody w Niepołomicach

Powierzchnia obszaru objętego planem :
256 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
xlii.598.14.pdf

Zmiany planu:
Uchwała nr XVI/205/20 z dnia 27.02.2020 (Niepołomice Podgrabie – zmiana tekstowa – ograniczania w intensywności zabudowy)


Przejdź do góry