Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Plan Ochmanów

Plan Ochmanów

Plan Ochmanów

Poprawiono dn.: 09.08.2019

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 239 położonej na południu sołectwa Ochmanów

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr LXIX/730/10 z dnia 21.09.2010r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
12.10.2010r., Nr 529 poz.3971

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od 12.11.2010r.

Obszar objęty planem :
Działka o numerze ewidencyjnym 239 położona na południu sołectwa Ochmanów

Powierzchnia obszaru objętego planem :
13,88 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
LXIX_730_10.pdf

Zmiany planu:
Uchwała nr XXIII/327/12 z dnia 23.10.2012 (Ochmanów dz. 239 – tereny zieleni)


Przejdź do góry