Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Plan Ochmanów, teren zieleni

Plan Ochmanów, teren zieleni

Plan Ochmanów, teren zieleni

Poprawiono dn.: 09.08.2019

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 239 położonej na południu sołectwa Ochmanów w zakresie terenu zieleni oznaczonego symbolem Z

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XXIII/327/12 z dnia 23.10.2012r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz. 5663, 07.11.2012r.

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od 21.11.2012r.

Obszar objęty planem :
Dotyczy terenu zieleni oznaczonego symbolem Z

Powierzchnia obszaru objętego planem :
9,1 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
XXIII_327.pdf

Zmiany planu:


Przejdź do góry