Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Plan NSI – nieobowiązujący

Plan NSI – nieobowiązujący

Plan NSI – nieobowiązujący

Poprawiono dn.: 18.10.2023

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr V/37/07 z dnia 16.01.2007

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
21.03.2007 r., Nr 196 poz.1430

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Nieobowiązujący

Obszar objęty planem :
Obszar Niepołomickiej Strefy Przemysłowej

Powierzchnia obszaru objętego planem :
651,84 ha

Uwagi :
Plan obowiązywał od 21.04.2007 do 17.10.2023

Dokumenty do pobrania :
v.37.2007.pdf
v.37.2007_rozstrzygniecie_nadzorcze.pdf

Zmiany planu:
Uchwała nr XVI/199/20 z dnia 27.02.2020 (Niepołomice Nidec)
Uchwała nr XVI/200/20 z dnia 27.02.2020 (Niepołomice Centrum)
Uchwała nr XXXIII/354/08 z dnia 2.09.2008 (Niepołomice „za oczyszczalnią”)
Uchwała nr LVIII/589/09 z dnia 29.12.2009 (Niepołomice dz. 1406)
Uchwała nr LXV/663/10 z dnia 25.05.2010 (Niepołomice ul. Podłęska)
Uchwała nr X/129/11 z dnia 31.08.2011r. (Niepołomice – Stadion Miejski)
Uchwała nr XVI/231/12 z dnia 22 marca 2012 (NSI – zmiana miejsc postojowych)
Uchwała nr XLII/600/14 z dnia 27.06.2014 (Niepołomice Zagrody)
Uchwała nr IX/80/15 z dnia 28.05.2015 (Podłęże – Nakielec)
Uchwała nr IX/81/15 z dnia 28.05.2015 (Niepołomice – Fabryczna Ogrodowa)
Uchwała nr XIX/261/16 z dnia 05.05.2016 (Niepołomice ul. Grabska)
Uchwała nr XIX/265/16 z dnia 05.05.2016r. (Niepołomice, kompleks wojskowy przy ul. Płaszowskiej)


Przejdź do góry