Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Plan NSI – zmiana

Plan NSI – zmiana

Plan NSI – zmiana

Poprawiono dn.: 08.08.2019

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej – w zakresie dotyczącym ilości miejsc postojowych dla nowo wznoszonych lub rozbudowywanych obiektów usługowych i produkcyjnych

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XVI/231/12 z dnia 22 marca 2012r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz. 1753, 20.04.2012r.

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od 20.05.2012r.

Obszar objęty planem :
Dotyczy ilości miejsc postojowych dla nowo wznoszonych lub rozbudowywanych obiektów na terenie strefy przemysłowej

Powierzchnia obszaru objętego planem :

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
uchwala_xvi_231_12.pdf

Zmiany planu:

Przejdź do góry