Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Plan NSI: przy ul. Grabskiej – nieobowiązujący

Plan NSI: przy ul. Grabskiej – nieobowiązujący

Plan NSI: przy ul. Grabskiej – nieobowiązujący

Poprawiono dn.: 29.03.2023

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej dla obszaru przy ul. Grabskiej w Niepołomicach

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XIX/261/16 z dnia 05.05.2016r

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz. 3162, 23.05.2016

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Nieobowiązujący

Obszar objęty planem :
Teren w Niepołomicach przy ul. Grabskiej

Powierzchnia obszaru objętego planem :
2,9 ha

Uwagi :
Plan obowiązywał od 08.06.2016 do 28.03.2023 r.”;

Dokumenty do pobrania :
xix.261.16.pdf

Zmiany planu:


Przejdź do góry