Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Plan NSI: kompleks wojskowy

Plan NSI: kompleks wojskowy

Plan NSI: kompleks wojskowy

Poprawiono dn.: 09.08.2019

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej – dla części byłego kompleksu wojskowego przy ul. Płaszowskiej w Niepołomicach

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XIX/265/16 z dnia 05.05.2016r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz. 3231, 31.05.2016r.

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od 15.06.2016 r.

Obszar objęty planem :
Dotyczy części byłego kompleksu wojskowego przy ul. Płaszowskiej w Niepołomicach

Powierzchnia obszaru objętego planem :
2,72 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
xix.265.16.pdf

Zmiany planu:


Przejdź do góry