Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Plan Niepołomice Centrum – Nieobowiązujący

Plan Niepołomice Centrum – Nieobowiązujący

Plan Niepołomice Centrum – Nieobowiązujący

Poprawiono dn.: 26.03.2020

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice – obszar „A” miasto Niepołomice – dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kościuszki, ul. Płaszowską i ul. Grunwaldzką w Niepołomicach

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr LXV/661/10 z dnia 25.05.2010r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
10.06.2010r., Nr 298 poz. 2046

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Nieobowiązujący

Obszar objęty planem :
obszar położony pomiędzy ul. Kościuszki, ul. Płaszowską i ul. Grunwaldzką w Niepołomicach

Powierzchnia obszaru objętego planem :
0,74 ha

Uwagi :
Plan Obowiązywał od 10.07.2010 do 28.03.2020.

Dokumenty do pobrania :
uchwala_LXV_661_10.pdf
obrazek_LXV_661_10.jpg

Zmiany planu:
Uchwała nr XVI/200/20 z dnia 27.02.2020 (Niepołomice Centrum)


Przejdź do góry