Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Programy i plany strategiczne › Plan mobilności dla gminy Niepołomice

Plan mobilności dla gminy Niepołomice

Plan mobilności dla gminy Niepołomice

Poprawiono dn.: 12.10.2020

Plan mobilności dla gminy Niepołomice

Uchwała Nr XXVII/377/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z 26 stycznia 2017 r.

Plan zakłada uruchomienie dwóch linii dowozowych do Podłęża oraz budowę parkingów przesiadkowych
w systemie park and ride w Staniątkach i Podłężu, budowę nowego dworca autobusowego w Niepołomicach oraz punktów przesiadkowych w sołectwach: Chobot, Zabierzów Bocheński, Wola Batorska, Suchoraba.

Trzy główne węzły transportowe – Niepołomice centrum, Podłęże i Staniątki – integrować będą co najmniej trzy środki transportu. Docelowo wyposażone zostaną w zadaszone perony kolejowe lub autobusowe, parkingi rowerowe (tzw. bike and ride), miejsca umożliwiające bezpieczne zatrzymanie pojazdu podwożącego pasażera (tzw. kiss and ride), pełny system informacji pasażerskiej, biletomaty oraz parkingi samochodowe (tzw. park and ride).

Składy Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej zatrzymują się na stacjach w Staniątkach i Podłężu, dzięki czemu mieszkańcy Podłęża mogą się dostać do Krakowa w ciągu zaledwie 20 minut. Jedno z głównych założeń planu mobilności zakłada właśnie podróż do Krakowa z przesiadką na pociąg. W tym celu planowane jest uruchomienie dwóch linii dowozowych do stacji PKP w Podłężu:

– Podłęże – Niepołomicka Strefa Inwestycyjna – Niepołomice Centrum – Wola Zabierzowska – Chobot,

– Suchoraba – Zagórze – Słomiróg – Zakrzowiec – Staniątki – Podłęże.

Plan zakłada ponadto zmianę trasy przejazdu autobusu aglomeracyjnego nr 301. Miałby on kursować w rejonie stacji kolejowych w Podłężu oraz w Wieliczce.

Przejdź do góry