Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Plan Jazy

Plan Jazy

Plan Jazy

Poprawiono dn.: 26.03.2020

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Jazy w Niepołomicach

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XLII/599/14 z dnia 27.06.2014r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
08.08.2014r., poz. 4377

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od 23.08.2014r.

Obszar objęty planem :
Dotyczy części dzielnicy Jazy w Niepołomicach

Powierzchnia obszaru objętego planem :
446 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
xlii.599.14.pdf

Zmiany planu:
Uchwała nr XVI/204/20 z dnia 27.02.2020 (Niepołomice Jazy – zmiana tekstowa – ograniczania w intensywności zabudowy)

Przejdź do góry