Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „B” obejmujący wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze; Zakrzów dla obszaru wsi Staniątki w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na drodze wojewódzkiej nr 964 w Staniątkach

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XVIII/261/12 z dnia 24.05.2012r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz. 2974, 26.06.2012r.

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od 10.07.2012r.

Obszar objęty planem :
Obszar wsi Staniątki w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na drodze wojewódzkiej 964 w Staniątkach

Powierzchnia obszaru objętego planem :
0,4 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
uchwala_xviii_261_12.pdf

Zmiany planu:


Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły