Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Plan B

Plan B

Plan B

Poprawiono dn.: 09.08.2019

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice – obszar „B” obejmujący wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XLI/581/05 z dnia 19.12.2005r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
25.03.2006 r., nr 145 poz. 973

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od dnia 25.04.2006r. z późn. zm.

Obszar objęty planem :
wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów

Powierzchnia obszaru objętego planem :
2 361 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
xli.581.2005.pdf

Zmiany planu:
Uchwała nr XI/92/07 z dnia 18.05.07 (Ochmanów-Zakrzów – Oknoplast)
Uchwała nr XXVI/274/08 z dnia 21.02.08 (Staniątki Podborze)
Uchwała nr LXV/659/10 z dnia 25.05.2010 (Zagórze Płd DK nr 4)
Uchwała nr LXV/665/10 z dnia 25.05.2010 (Ochmanów – Przyczka Ogrody)
Uchwała nr LXVI/677/10 z dnia 29.06.2010 (Ochmanów-Zakrzów – na granicy)
Uchwała nr LXVI/679/10 z dnia 29.06.2010 (Ochmanów – wschód)
Uchwała nr X/129/11 z dnia 31.08.2011r. (Niepołomice – Stadion Miejski)
Uchwała nr XVIII/261/12 z dnia 24.05.2012 (Staniątki stacja benzynowa)
Uchwała nr XXIX/397/13 z dnia 17.04.2013 (Ochmanów północ)
Uchwała nr XXXII/446/13 z dnia 03.09.2013 (Zakrzowiec staw)
Uchwała nr XXXIV/472/13 z dnia 11.10.2013 (Ochmanów „droga solna”)
Uchwała nr VII/55/15 z dnia 21.04.2015 (Podłęże – wiadukt 964)
Uchwała nr XIX/262/16 z dnia 05.05.2016 (Podłęże P&R)
Uchwała nr XIX/263/16 z dnia 05.05.2016 (Staniątki P&R)
Uchwała nr XXXIX/545/17 z dnia 29.12.2017r. (Ochmanów-Zakrzów – Oknoplast)

Dokumenty do pobrania:

Zmiany planu:


Przejdź do góry