Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Plan A – zmiana: ul. Ples

Plan A – zmiana: ul. Ples

Plan A – zmiana: ul. Ples

Poprawiono dn.: 09.08.2019

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” miasto Niepołomice – dla obszaru położonego w okolicy ul. Ples w Niepołomicach

Numer uchwały i data jej podjęcia:
Uchwała nr X/131/11 z dnia 31.08.2011r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia:
20.09.2011r., Nr 446 Poz.4257

Informacja dotycząca obowiązywania planu:
Obowiązujący od 20.10.2011r. z późn. zm.

Obszar objęty planem:
Obszar w okolicy ul. Ples w Niepołomicach

Powierzchnia obszaru objętego planem:
16,5 ha

Uwagi:

Dokumenty do pobrania:
Uchwala_X_131_11-zalacznik_1_2.jpg
Uchwala_X_131_11.pdf

Zmiany planu:
Uchwała nr XLII/599/14 z dnia 27.06.2014 (Niepołomice Jazy)


Przejdź do góry