Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Plan A – zmiana: Jazy

Plan A – zmiana: Jazy

Plan A – zmiana: Jazy

Poprawiono dn.: 09.08.2019

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice, dla części obszaru osiedla Jazy

Numer uchwały i data jej podjęcia:
Uchwała nr VI/55/11 z dnia 29.03.2011.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia:
13.04.2011r., Nr 192 poz.1535

Informacja dotycząca obowiązywania planu:
Obowiązujący od 13.05.2011r.

Obszar objęty planem:
Część obszaru osiedla Jazy

Powierzchnia obszaru objętego planem:
10,9 ha

Uwagi:

Dokumenty do pobrania:
Uchwala_nr_VI.55.11_nce_Jazy_Zalacznik1.jpg
Uchwala_nr_VI.55.11_Nce_Jazy.pdf

Zmiany planu:
Uchwała nr X/127/11 z dnia 31.08.2011 (sprostowanie)


Przejdź do góry