Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Plan A – zmiana: centrum – Nieobowiązujący

Plan A – zmiana: centrum – Nieobowiązujący

Plan A – zmiana: centrum – Nieobowiązujący

Poprawiono dn.: 26.03.2020

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice, dla obszaru ścisłego centrum miasta Niepołomice

Numer uchwały i data jej podjęcia:
Uchwała nr VII/88/11 z dnia 04.05.2011r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia:
26.05.2011r. Nr 275 Poz.2247

Informacja dotycząca obowiązywania planu:
Nieobowiązujący

Obszar objęty planem:
Ścisłe centrum Miasta Niepołomice

Powierzchnia obszaru objętego planem:
10,17 ha

Uwagi:
Plan Obowiązywał od 26.06.2011 do 28.03.2020

Dokumenty do pobrania:
uchwala_nr_VII.88.11_Niepolomice_centrum_Zalacznik1.jpg
uchwala_nr_VII.88.11__Niepolomice_scisle_centrum.pdf

Zmiany planu:
Uchwała nr XVI/200/20 z dnia 27.02.2020 (Niepołomice Centrum)
Uchwała nr XXXIII/478/17 z dnia 19.07.2017 r. (Niepołomice Rynek zachód)


Przejdź do góry