Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Plan A – Miasto Niepołomice

Plan A – Miasto Niepołomice

Plan A – Miasto Niepołomice

Poprawiono dn.: 08.07.2020

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice – obszar „A” Miasto Niepołomice

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XXXII/502/05 z dnia 12.04.2005

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
9.06.2005 r., nr 311 poz.2268

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od 09.07.2005 r. z późn. zm.

Obszar objęty planem :
Miasto Niepołomice

Powierzchnia obszaru objętego planem :
2 520 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
xxxii.502.2005.pdf

Zmiany planu:
Uchwała nr XVI/200/20 z dnia 27.02.2020 (Niepołomice Centrum)
Uchwała nr V/37/07 z dnia 16.01.2007 (Plan NSI)
Uchwała nr V/38/07 z dnia 16.01.2007 (Niepołomice Strzelnica)
Uchwała nr XXVI/272/08 z dnia 21.02.08 (Niepołomice ul. Daszyńskiego)
Uchwała Nr LXV/661/10 z dnia 25.05.2010 (Niepołomice – Kościuszki Płaszowska Grunwaldzka)
Uchwała Nr VI/55/11 z dnia 29.03.2011 (Niepołomice Jazy szkoła)
Uchwała nr VII/88/11 z dnia 04.05.2011 (Niepołomice – ścisłe centrum)
Uchwała nr X/131/11 z dnia 31.08.2011 (Niepołomice okolice ul. Ples)
Uchwała nr XXXII/444/13 z dnia 03.09.2013 (Niepołomice Boryczów)
Uchwała nr XXXII/445/13 z dnia 03.09.2013 (Niepołomice „stary młyn”)
Uchwała nr XLII/598/14 z dnia 27.06.2014 (Niepołomice Podgrabie i Zagrody)
Uchwała nr XLII/599/14 z dnia 27.06.2014 (Niepołomice Jazy)
Uchwała nr XLII/600/14 z dnia 27.06.2014 (Niepołomice Zagrody)
Uchwała nr XVIII/226/20 z dnia 2.06.2020 (Niepołomice Piaski – Etap A)


Przejdź do góry