Piętro I, pokój nr 8

Referat Księgowości Finansowej i Planowania Budżetu

tel. 12 250 94 10; 12 250 94 21; 12 250 94 26; 12 250 94 36

  • prowadzenie księgowości budżetowej, opracowywanie projektu budżetu gminy i monitorowanie jego wykonania, kontrolowanie wydatków budżetowych

Lucyna Zielonka

Ilona Dziób

Monika Załupska-Chytroś

Marzena Siwek

Anna Potaczek

Małgorzata Frankiewicz

Emilia Panek

Piotr Nowak (księgowość MGOPS)

Bogusław Czyż (kontrola wewnętrzna)


Wszystkie budynki i pokoje

Podobne artykuły