Piętro I, pokój nr 10

Sekretarz gminy

tel. 12 250 94 31

  • kierowanie pracą magistratu, koordynacja pracy kierowników poszczególnych referatów, organizacja szkoleń dla pracowników, kontrola terminowości załatwiania spraw

Marta Jędrysiak-Strózik


Wszystkie budynki i pokoje

Podobne artykuły