Krystian Zieliński 

17 grudnia 2019 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wyznaczył do wykonywania zadań i kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice Krystiana Zielińskiego.

Pochodzący z Wojnicza Krystian Zieliński studiował administrację publiczną na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Przed otrzymaniem powołania pracował w tarnowskim Starostwie Powiatowym na stanowisku specjalisty ds. współpracy z zagranicą, pozyskiwania środków pomocowych i wdrażania strategii powiatu w Wydziale Rozwoju.

Jest aktywnym strażakiem, pełnił funkcję skarbnika Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Grabno, w której aktualnie mieszka.  Prowadził również programy publicystyczne na platformie tarnowska.tv. Jest przewodniczącym Regionalnego Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Wojnicz, organizacji non-profit, działającej charytatywnie na rzecz dzieci, ochrony środowiska i poprawy jakości życia mieszkańców.

Dyżury pełniącego obowiązki burmistrza:
– poniedziałek w godz. 15.00-17.00

Podobne artykuły