Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Dialog z mieszkańcami › Organizacje pozarządowe › Lista organizacji NGO - pozostałe › Otwarty Klub Obywatelski im. Piotra Szczęsnego

Otwarty Klub Obywatelski im. Piotra Szczęsnego

Otwarty Klub Obywatelski im. Piotra Szczęsnego

Poprawiono dn.: 02.06.2023

Otwarty Klub Obywatelski im. Piotra Szczęsnego
adres do korespondencji: ul. Aleja Dębowa 26, 32-005 Niepołomice
prezes: Ewa Negrusz-Szczęsna
www.piotrszczesny.org
stowarzyszenie@piotrszczesny.org

Data rejestracji: 2022. Grupa osób zaangażowanych w lokalne działania na rzecz krzewienia obywatelskości i partycypacji obywatelskiej w zgodzie z pozostawionym testamentem – manifestem Piotra Szczęsnego. Stowarzyszenie promuje idee: otwartego na różnorodność, świadomego swoich praw społeczeństwa obywatelskiego, samorządności i budowania wspólnoty w różnych obszarach życia. Działa na rzecz obrony wolności, demokracji i praw obywatelskich oraz edukacji na rzecz pogłębiania znajomości konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Przejdź do góry