Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice

oświetlenia ulicznego na ul. Podlaskiej w Staniątkach

oświetlenia ulicznego na ul. Podlaskiej w Staniątkach

Radni składający interpelacje :

Anna Front

Treść interpelacji :

W imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o doświetlenie w Staniątkach ulicy Podlaskiej na odcinku między drogą Słoneczną a początkiem Puszczy Niepołomickiej co zapewnieni bezpieczeństwo na odcinku tej drogi .

Czytaj więcej…

Treść odpowiedzi :

W odpowiedzi na interpelację z dnia 31.01.2020 r. uprzejmie informuję, że istniejące oświetlenie uliczne w ul. Podlaskiej w Staniątkach zostało wybudowane w oparciu o infrastrukturę techniczną TAURON Dystrybucja S. A. O/Kraków, czyli na istniejących stanowiskach słupowych. Dzięki temu wszystkie dotychczasowe wnioski mieszkańców i Rady Sołeckiej zostały wykonane, zabudowano łącznie 15 szt. opraw oświetlenia ulicznego. W tym punkcie należy przedstawić jeszcze problem projektu rozbudowy sieci oświetleniowej w kierunku działki nr 629 (w rejonie kolizji z siecią wysokiego napięcia 15 kV), naprzeciwko budynku 717 w Staniątkach, który to Projekt opracowany w maju 2013 r. nie został zrealizowany z uwagi na brak zgody właściciela tej działki.

Czytaj więcej…

Podobne artykuły

Przejdź do góry