Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Samorząd › Rada Miejska › Interpelacje radnych › organizacji wyborów prezydenckich na terenie gminy Niepołomice

organizacji wyborów prezydenckich na terenie gminy Niepołomice

organizacji wyborów prezydenckich na terenie gminy Niepołomice

Dodano dn.: 24.05.2021

Radni składający interpelacje :

Klub radnych “Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice”

Treść interpelacji :

w sprawie organizacji wyborów prezydenckich na ternie naszej gminy

Kierując się troską o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców gminy prosimy o informacje, jakie jest Pana stanowisko w sprawie organizacji na teranie naszej gminy wyborów prezydenckich w terminie proponowanym przez Rząd tj. 10 maja 2020 r. Pozwalamy sobie wyrazić naszą opinie, ze przygotowanie i przeprowadzenie wspomnianych wyborów w czasie zagrożenia jakie niesie epidemia korona wirusa dla zdrowia i życia nas wszystkich, byłoby decyzja co najmniej nieodpowiedzialną i zaprzeczeniem polecanych przez Rząd i sztaby kryzysowe zasad zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby.

Prosimy o przedstawienie Pana stanowiska w tej ważnej dla wszystkich mieszkańców nasze Gminy sprawie.

Czytaj więcej…

Treść odpowiedzi :

Odpowiadając na interpelacje złożoną przez Klub Radnych „Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice” w dniu 3 kwietnia 2020 r. uprzejmie wyjaśniam, że zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych (art. 191 e § 1 Kodeksu wyborczego) należy do obowiązków administragi państwowej, w szczególności do zadań urzędnika wyborczego.

Urzędnik wyborczy swoje zadania, na terenie naszej Gminy wykonuje na podstawie Porozumienia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 20.06.2018r. w sprawie określenia warunków organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi urzędników wyborczych oraz zasad pokrywania kosztów ich działania. W naszej Gminie osobą wyznaczoną przez Burmistrza w 2018r. do koordynacji z administracją rządową technicznej obsługi wyborów jest Pani Teresa Kuźma- Sekretarz Gminy Niepołomice.

Czytaj więcej…

Przejdź do góry