Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Samorząd › Rada Miejska › Interpelacje radnych › organizacji roku szkolnego 2020/21 w szkole podstawowej w Woli Batorskiej

organizacji roku szkolnego 2020/21 w szkole podstawowej w Woli Batorskiej

organizacji roku szkolnego 2020/21 w szkole podstawowej w Woli Batorskiej

Dodano dn.: 25 maja 2021

Radni składający interpelacje :

Andrzej Gąsłowski

Treść interpelacji :

W związku z licznymi zapytaniami Rodziców, Nauczycieli i Uczniów Szkoły Podstawowej im W. Witosa w Woli Batorskiej w sprawie organizacji roku szkolnego 2020/21 biorąc pod uwagę kończący się w dn. 30.06.2020r. okres funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w dwóch budynkach proszę o przedstawienie stanowiska Organu Prowadzącego Szkołę w tej sprawie. Jednocześnie informuję, że 28.01.2020r. szkoła złożyła na dziennik podawczy UMiG Niepołomice komplet dokumentów w tej sprawie (tj. stanowisko Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z wynikami przeprowadzonych referendów w tej sprawie, stanowisko Rady Sołeckiej i Uchwałę Zebrania Wiejskiego z dn. 08.12.2019) na które nie dostała żadnej odpowiedzi ze strony Organu Prowadzącego.

Czytaj więcej…

Treść odpowiedzi :

W odpowiedzi na Pańską interpelację w sprawie organizacji roku szkolnego 2020/21 w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Woli Batorskiej, uprzejmie informuję, że w dniu 19 lutego 2020 r., przedłożyłem do zaopiniowania Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty w Krakowie, w trybie art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), projekt uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomice oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Niepołomice.

Czytaj więcej…

Przejdź do góry