Rada Miejska w Niepołomicach podjęła uchwałę dotyczącą zmian opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe ceny obowiązują od 1 stycznia 2020 roku.

Od nowego roku każdy mieszkaniec naszej gminy segregujący odpady zapłaci za odbiór 25 zł. W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny podwyższona opłata wynosić będzie 50 złotych od osoby.To stawka porównywalna z podobnymi miejscowościami, zwłaszcza w Małopolsce.

Każdy właściciel otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Nowe deklaracje należy złożyć do urzędu gminy tylko  w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiany innych danych mających wpływ prawidłowość deklaracji w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy prowadzi konsorcjum firm: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i SUEZ Małopolska.

Za wywóz śmieci płacimy do 15. każdego miesiąca.

Częstotliwość odbioru
Wysokość opłaty nie jest zależna od częstotliwości odbioru śmieci. Kubły z odpadami zmieszanymi będą odbierane co dwa tygodnie, a worki z odpadami segregowanymi – również co dwa tygodnie (w tym samym dniu).

Lokale w budynkach wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe)
Opłata za wywóz odpadów z budynków wielorodzinnych będzie obliczana na podstawie sumy należności od poszczególnych mieszkań, z których każde będzie traktowane jako osobne gospodarstwo domowe. Przykładowo trzyosobowa rodzina żyjąca w mieszkaniu, zapłaci tyle samo, co trzyosobowa rodzina mieszkająca w domu. Różnica będzie polegać na częstotliwości odbioru śmieci. Z uwagi na gęstość zamieszkania w budynkach wielorodzinnych odpady będą wywożone raz na tydzień.

Częstotliwość opłat
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się bez wezwania, z góry, do 15 dnia miesiąca, za który należy się opłata, przelewem na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, gotówką w kasie tego Urzędu lub u inkasenta. Można dla wygody dokonać wpłaty za kilka miesięcy z góry.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
1 sierpnia 2019 roku otwarto w Podłężu nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Teraz szybko i w komfortowych warunkach będziemy mogli zostawić dodatkowe odpady. Wszystkie informacje dotyczące regulaminu obiektu można znaleźć tutaj.

Godziny otwarcia:
– od 1 kwietnia do 31 października
od wtorku do piątku 10.00-18.00
w soboty 7.00 – 15.00

– od 2 listopada do 31 marca
od wtorku do piątku 10.00-16.00
w soboty 9.00 – 15.00

7 stycznia 2020 roku w Woli Batorskiej otwarto drugi w naszej gminie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów.
Adres: Wola Batorska 572

Godziny otwarcia
Punkt świadczy usługi przez 5 dni w tygodniu (od wtorku do soboty, z wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz dni zwyczajowo zwanych „Wielka Sobota” i „Wigilia Świąt Bożego Narodzenia”).
W okresie wiosenno-letnim (od 1 kwietnia do 31 października):
– od wtorku do piątku od 10.00 do 18.00
– sobota od 7.00 do 15.00.
W okresie jesienno-zimowym (od 2 listopada do 31 marca):
– wtorek, czwartek, piątek od 10.00 do 16.00
– środa od 12.00 do 18.00
– sobota od 9.00 do 15.00

 

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły