Rada Miejska w Niepołomicach podjęła uchwałę dotyczącą zmian opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe ceny obowiązują od 1 stycznia 2020 roku.

Od nowego roku każdy mieszkaniec naszej gminy segregujący odpady płaci za odbiór 25 zł. Nie ma już drugiej stawki – dla osób, które nie segregują odpadów. W myśl obecnie obowiązujących przepisów, każdy musi segregować odpady. Jeśli tego nie robi, musi się liczyć z nałożeniem kary.

To stawka porównywalna z podobnymi miejscowościami, zwłaszcza w Małopolsce.

Podwyżka związana jest z rosnącymi kosztami odbioru odpadów. Najniższą ofertę w przetargu opiewającą na 9,4 mln złotych złożyło konsorcjum firm MPGO oraz SUEZ Małopolska. Dla porównania – w 2017 roku kiedy nastąpiła pierwsza podwyższa opłat, koszt gospodarowania odpadami w naszej gminie wyniósł 2,7 miliona złotych, w roku następnym koszt wzrósł o 1 milion złotych. W bieżącym roku koszt wynosi 5,3 miliona złotych, dlatego stawki opłat dla mieszkańców wzrosły w marcu 2019 roku.

Na rok 2020 został rozstrzygnięty przetarg na zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota, którą zapłacimy wynosić będzie 9,4 miliona złotych. Dodatkowo około 1,3 miliona złotych kosztować będzie utrzymanie PSZOK-ów.

Dlaczego tak drogo?

Zgodnie z polskim prawem system odbioru odpadów powinien się samofinansować. W skrócie wysokość opłat za śmieci wynika z prostego rachunku: koszty odbioru + utrzymanie PSZOK + likwidacja dzikich wysypisk + edukacja ekologiczna + obsługa systemu = suma wpłat.

W przypadku naszej gminy drastycznie wzrasta koszt odbioru odpadów.

Składa się na to podwyższenie opłaty za korzystanie ze środowiska tzw. opłaty marszałkowskiej, o której decyduje Minister Środowiska. W okresie od 2017 r. do 2020 r. wzrost tej opłaty z tytułu składowania odpadów wyniósł ok. 260 % i ma bezpośredni wpływ na kalkulację stawek dla mieszkańców.

Odbieranych w naszej gminie śmieci również przybywa. W 2016 roku firmy wywiozły od nas 7462 tony odpadów, a w tym roku prognozowana liczba śmieci wyniesie około 9840 ton. W przeliczeniu na mieszkańca, każdy z nas ‘wyprodukował’ w 2016 roku 297 kilogramów odpadów, wobec prognozowanych 349 kilogramów w 2019 roku.  Do tego rosną koszty energii, paliwa i pracy – w tym płaca minimalna.

Gmina jest zobowiązana podpisać umowę z firmą, która zaproponuje najlepszą cenę. Dodatkowo najtańsza oferta na obsługę dwóch PSZOK-ów wyniosła 1,3 mln złotych. Koszty ich funkcjonowania zostaną jednak sfinansowane z budżetu gminy, dzięki czemu nowe stawki nie będą jeszcze wyższe.

Z czego wynika koszt odbioru odpadów?

 2014201520162017201820192020
stawka opłaty w zł
(segregacja)
9,009,009,0010,0010,0010,00 / 15,0025,00
stawka opłaty w zł
(bez segregacji)
13,5013,5013,5015,0015,0015,00 / 25,0050,00
(kara za brak segregacji, która jest obowiązkiem)
ilość odebranych odpadów w roku w Mg, czyli tonach5997,8355685,377462,59883184819840
(prognoza)
ilość odpadów / mieszkańca / rok - w kg239224297332306349
(prognoza)
średni koszt odbioru i zagospodarowania 1 tony - w zł220,5232,61361,23305,86437,815401108,64

Każdy właściciel otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Nowe deklaracje należy złożyć do urzędu gminy tylko  w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiany innych danych mających wpływ prawidłowość deklaracji w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy prowadzi konsorcjum firm: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i SUEZ Małopolska.

Za wywóz śmieci płacimy do 15. każdego miesiąca.

Częstotliwość odbioru
Wysokość opłaty nie jest zależna od częstotliwości odbioru śmieci. Kubły z odpadami zmieszanymi będą odbierane co dwa tygodnie, a worki z odpadami segregowanymi – również co dwa tygodnie (w tym samym dniu).

Lokale w budynkach wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe)
Opłata za wywóz odpadów z budynków wielorodzinnych będzie obliczana na podstawie sumy należności od poszczególnych mieszkań, z których każde będzie traktowane jako osobne gospodarstwo domowe. Przykładowo trzyosobowa rodzina żyjąca w mieszkaniu, zapłaci tyle samo, co trzyosobowa rodzina mieszkająca w domu. Różnica będzie polegać na częstotliwości odbioru śmieci. Z uwagi na gęstość zamieszkania w budynkach wielorodzinnych odpady będą wywożone raz na tydzień.

Częstotliwość opłat
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się bez wezwania, z góry, do 15 dnia miesiąca, za który należy się opłata, przelewem na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, gotówką w kasie tego Urzędu lub u inkasenta. Można dla wygody dokonać wpłaty za kilka miesięcy z góry.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
W gminie Niepołomice działają dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 • Podłęże 740 (dojazd ulicami Wimmera i Kwiatkowskiego, do skrzyżowania z Grabską)
 • Wola Batorska 572

Godziny otwarcia:

 • od 1 kwietnia do 31 października
  od wtorku do piątku 10.00-18.00
  w soboty 7.00 – 15.00
 • od 2 listopada do 31 marca
  od wtorku do piątku 10.00-16.00
  w soboty 9.00 – 15.00

Oba punkty świadczą usługi przez 5 dni w tygodniu, z wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz Wielkiej Soboty i Wigilia Świąt Bożego Narodzenia.

Wszystkie informacje dotyczące regulaminu obiektów można znaleźć tutaj.

Podobne artykuły