Ogólna mapa planu zagospodarowania

Na terenie miasta i gminy Niepołomice obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z 11 lutego 2016 roku. Równocześnie w około 97% gmina pokryta jest obowiązującymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Podobne artykuły